Henkilötietopolitiikka

Henkilötietojen käsittely

Rekisteröimme henkilötiedot, jotka sinä tai välittäjäsi toimitatte meille ennen tarjouksen tekemistä. Kyse voi olla esim. nimi-, osoite-, sähköpostiosoite- tai puhelinnumerotiedoista. Jos teet kanssamme vakuutussopimuksen, tallennamme tietosi niin kauan kuin on tarpeen. Jos ilmoitat vahingosta netin kautta, puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse, tallennamme ilmoittamasi tiedot ja säilytämme niitä niin kauan kuin korvausvaatimuksen ja vakuutustilanteen käsittelyä ajatellen on tarpeen.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme asiakkaista vakuutustuotteiden tarjoamisen ja hallinnoinnin kannalta tarvittavia tietoja. Kyse voi olla esim. yhteystiedoista kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja vakuutus- tai vahinkotiedot. Tallennamme tiedot hallinnollisiin tarkoituksiin. Poistamme kaikki henkilkökohtaiset tiedot heti, kun niitä ei enää tarvita.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti. Lainsäädännön puitteissa saatamme kuitenkin olla velvollisia luovuttamaan tietojasi viranomaisille. Lisäksi voimme tietyissä tapauksissa luovuttaa sinusta tietoja, kun meillä on siihen sinulta erillinen suostumus. Mikäli et ole antanut tähän suostumustasi, asiakastietojasi luovutetaan eteenpäin ainoastaan rahoitusalan yrityksistä annetun lain ja henkilötietoasetuksen puitteissa. Tähän liittyen voimme välittää yleisiä asiakastietoja RiskPoint-konserniin kuuluville yrityksille ja niille vakuutusyhtiöille, jotka ovat solmineet kanssasi vakuutussopimuksen, mikäli tietojen luovutus liittyy tietojen keräämistarkoitukseen.

Mahdollisten virheellisten tietojen muuttaminen ja/tai pääsy Board Companyn rekisteröimiin tietoihin

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa tieto siitä, mitä tietoja Board Company on sinusta rekisteröinyt ja mitä tietojasi se luovuttaa eteenpäin. Sinulla on myös oikeus muuttaa tai poistaa itseesi liittyviä mahdollisia virheellisiä tietoja. Voit olla meihin yhteydessä kaikissa tilanteissa:

Board Company A/S
Nørre Voldgade 96, 2
1358 København K

Valitus koskien Board Companyn henkilötietojen käsittelyä

Jos olet tyytymätön siihen, miten Board Company käsittelee tietojasi, voit valittaa asiasta Tanskan tietosuojaviranomaiselle:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.