Board Company yrityksestä

Tanskalaisyritys Board Company on perustettu vuonna 2011. Yhdessä kasvavan alumniverkoston kanssa missiomme on luoda parempia yrityksiä maailmanlaajuisesti. Missiomme on levittää parhaita käytäntöjä tehokkaiden koulutusohjelmiemme sekä elinikäisen oppimisen foorumimme kautta.

Vahvistamme hallitusten jäseniä ja johtajia, jotta he puolestaan voivat johtaa tavalla, joka kehittää yhtiötä, tuottaa tuloksia ja luo kestävää kasvua.

Yli 5 000 eurooppalaista huippujohtajaa on jo suorittanut kansainvälisesti tunnustetun koulutusohjelmamme.

Otamme vastaan hakemuksia yritysjohtajilta, omistajajohtajilta ja hallituksen jäseniltä, jotka haluavat vahvistaa ammattitaitoaan ja verkostojaan.

Yhteistyötä

logos

Siksi haluamme olla mukana vahvistamassa hallitustyöskentelyä

Toimiva hallitus auttaa varmistamaan, että yritys toimii vastuullisesti ja menestyksekkäästi pitkällä aikavälillä. Vastuullinen hallinnointitapa auttaa rakentamaan luottamusta sidosryhmiin eli osakkeenomistajiin, asiakkaisiin, työntekijöihin ja koko yhteiskuntaan.

Hyvä hallinnointitapa myös noudattaa lain vaatimuksia ja välttää oikeudellisia ongelmia. Lisäksi yhtiö, joka noudattaa hyvää hallintotapaa, houkuttelee helpommin sijoittajia ja lainanantajia, koska se antaa heille luottamusta siihen, että yhtiö pystyy tuottamaan hyviä tuloksia pitkällä aikavälillä.

Siksi on tärkeää, että kaikki yritykset noudattavat hyvää hallinnointitapaa (corporate governance) vastuullisen ja kestävän toiminnan varmistamiseksi. Yritysten tulee varmistaa, että niiden hallituksissa istuu päteviä ja riippumattomia jäseniä, että sisäiset valvontajärjestelmät ovat käytössä riskien minimoimiseksi ja että yritysjohto noudattaa korkeita eettisiä standardeja.

Yritys, joka noudattaa hyvää hallinnointitapaa, voi hyötyä sidosryhmien lisääntyneestä luottamuksesta ja se taas voi pitkällä tähtäimellä johtaa parempaan menestykseen ja kestävään kehitykseen.

KYSYMYKSIÄ IINALLE

+358 9 42458769
ih@boardcompany.fi

Mikonkatu 9
00100 Helsinki

Iina Hietala
Country Manager & Partner